CONEIX COM PREPARAR ELS ARXIUS

Preparació de documents

Validació del document

Enviament de documents


Preparació del document

ANOMENAR UN ARXIU

El nostre sistema automatitzat d’imposició processa pàgines simples, a causa d’això utilitza noms d’arxiu senzills per a especificar-nos, per exemple, si es tracta de l’anvers o del revers de la pàgina o la seva numeració, 01, 02…, etc.

En cas de documents de diverses pàgines:

 • Pàgina 1 = anvers/exterior/portada/recte
 • Pàgina 2 = revers/interior/contraportada/vers

A més de les denominacions de noms d’arxius, per anomenar els documents tingues present que:

En cas que ens enviïs un arxiu per pàgina, hauràs de nomenar cada fitxer de la següent manera:

 • “Flyer_01.pdf”, “Flyer_02.pdf”, etc.
 • La coberta hauria d’estar composta i titulada com C1 (coberta exterior) i C2 (coberta interior).

FORMATS D’ARXIUS

PDF

El PDF (Portable Document Format) s’ha convertit en un estàndard mundial entre altres per a l’intercanvi de dades d’impressió. Tots els elements de text i gràfics queden integrats en l’arxiu PDF.

El PDF no ha d’incloure cap protecció de seguretat perquè seria impossible processar-los pels nostres servidors d’impressió.

JPG

Si us plau, observa la qualitat en exportar arxius JPEG. Tria el nivell de qualitat més alt possible o la taxa de compressió més baixa per aconseguir una impressió de gran qualitat de les seves dades.

 • Qualitat màxima.
 • Baseline (estándar).
TIFF

TIFF, o també TIF, és un format d’arxiu per a emmagatzemar dades d’imatge per a la separació de colors de gràfics tramats escanejats.

Si desitges crear les teves dades d’impressió com TIFF has de respectar les següents especificacions:

 • En cas de diverses pàgines d’arxius TIFF s’usarà només la primera pàgina. La resta de les pàgines no poden ser processades.
 • Els canals Alpha seran rebutjats.
 • Totes les capes han de ser reduïdes a capa de fons.
 • Per a una impressió d’alta qualitat, utilitzi una compressió sense pèrdua com per exemple: “LZW”.
 • Alternativament per a la compressió també pot triar JPEG amb qualitat màxima.

Arxius natius de programes d’autoedició editables

El nostre flux de treball automatitzat pot processar arxius en format PDF, TIFF o JPEG. Hauràs de convertir les dades de programes editables o els arxius de programes de Office a un dels formats requerits (PDF, TIFF, JPEG).

 • No usar arxius natius de programes editables.
 • No emprar arxius de programes de Office.
 • Convertir les seves dades a un dels següents formats: PDF, TIFF o JPEG.
PSD

Normalment el tractament d’arxius natius de Photoshop no representa un problema, però poden causar problemes en el flux de treball automatitzat. A més, aquestes dades a causa de les funcions d’edició com a capes, camins i màscares necessiten bastant més memòria que per exemple arxius JPEG. Per tant, guarda les dades de Photoshop com JPEG o TIFF

Addicionalment d’aquesta manera s’exclouen canvis accidentals o substitucions de font durant el processament.

Important:

 • Processar els arxius natius de Photoshop (PSD) no és possible.
 • Converteix-los a TIFF o JPEG no a un arxiu exportat de PDF.
 • Els canals Alpha hauran de reduir-se durant la impressió.

INDICACIONS PARA CREAR UN ARXIU PDF

Existeixen diferents opcions per a crear un arxiu PDF. A continuació et mostrem una breu ressenya on trobaràs una guia molt útil per a crear arxius en format PDF.

Versions PDF

Procesamos los archivos PDF en las versiones PDF de 1.3 a 1.7.

Com a norma general, independentment de la resta de verificacions, has de tenir en compte:

 • Sangrat 3 mm.
 • Resolució d’un mínim 300 ppp i 150ppp per cartelleria.
 • Incrustació de la font completa.
 • Al exportar arxius PDF des de Corel-Draw, redueix totes les transparències i converteix totes les fonts en corbes emprant l’estàndard “PDF/X-1a:2001”.

Formes de crear un arxiu PDF:

1. Mètode d’exportació de PDF des de InDesign, Illustrator, etc.

 • Exporta l’arxiu PDF des d’un programa d’autoedició professional.

2. Mètode de PostScript des d’un programa d’autoedició professional (per exemple InDesign, Illustrator, etc.)

 • Impressió o exportació d’un arxiu *.ps amb el PPD “AdobePDF” (part del Acrobat Distiller).
 • Conversió de l’arxiu .ps amb el Acrobat Distiller (configuració predeterminada: per exemple: PDF/X-3.2002 o qualitat d’impressió) en un PDF. El resultat només és satisfactori si compleix amb els estàndards tècnics d’impressió.

3. PDF a través de programes complementaris.

 • Recomanem no utilitzar complements gratuïts per a crear arxius PDF.

No es aconsejable usar complementos para crear archivos PDF, ya que, por regla general, generan datos PDF de mala calidad. En caso de usar un complemento como “PDFWriter”, emplea los ajustes de exportación descritos en el método de exportación PDF.

4. Creación de documentos PDF a partir de programas Adobe.

Para los programas de Adobe Creative Suite deberás usar la función de exportación de PDF y/o la función de guardado.

CONSEJOS ACERCA DEL USO DE PROGRAMAS

A continuación te recomendamos posibles programas que puedes usar para crear tus documentos de impresión.

Programas profesionales de autoedición

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Programas de Office (Microsoft)

Tenga en cuenta que los programas de Office están optimizados para la visualización en pantalla y por eso no son del todo recomendables para crear versiones destinadas a la impresión profesional.

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

SANGRADO

Cuando situamos un elemento (foto, pastilla de color, grafismo) cerca del borde de la página, es muy importante que el documento lleve, en terminología de nuestro sector, sangres. Consiste en extender el elemento fuera de la página del documento para prevenir posibles defectos en el corte y en el plegado.

El papel es una materia prima natural que sufre ciertas variaciones, contracciones o dilataciones, por influencias ambientales como temperatura y humedad. Al realizar el corte final pueden darse desviaciones de hasta un milímetro con el riesgo que aparezca un filete blanco entre el elemento y el borde final de la página.

Por favor, ten en cuenta que estas diferencias de corte también pueden afectar a los productos plegados y a su pliegue. Te recomendamos colocar las informaciones importantes y los elementos de texto que no han de ser cortados a una distancia mínima de 5 mm del borde del formato final, a esta zona le llamaremos zona segura.

Al crear un archivo PDF con un programa de maquetación profesional, tienes la posibilidad de integrar diferentes marcas y caracteres auxiliares. De ser posible, crea tus datos en formato bruto, formato final + 2 mm de sangrado sin marcas ni caracteres auxiliares. Si, debido a las características técnicas del programa, no fuera posible usar marcas o caracteres auxiliares, te recomendamos que sólo incluya las marcas de corte inclusive los 2 mm de sangrado.

Importante

 • Ten en cuenta un margen de sangrado de 2mm en el perímetro del documento.
 • Crea tus documentos sin marcas y sin caracteres auxiliares.
 • Sitúa las fuentes e información importante como logotipos, direcciones, textos, etc., a una distancia de al menos 5 mm del borde del documento (zona segura)

RESOLUCIÓN

Para evitar pérdidas cualitativas tus imágenes deberán estar preparadas (salvo en las excepciones abajo nombradas) con al menos 300 dpi en tamaño original.

Los logotipos, textos y gráficos integrados en el documento deberán estar incrustados bien como vector, bien como imagen con al menos 300 dpi, ya que de no ser así, podrían resultar muy pixelados o poco nítidos durante la producción.

Imagen de resolución

Importante

En general para la mayoría de productos: mínimo 300 dpi (tamaño de imagen original).Carteles: mínimo 200 dpi (tamaño de imagen original).

Sistemas publicitarios de gran formato: mínimo 150 dpi (tamaño de imagen original)
(válido sólo para displays, banderas, paneles, siluetas publicitarias, lonas de PVC, Roll Up´s, pancartas de mesa, vallas, etc).

APLICACIÓN DEL COLOR

La aplicación total máxima de color se calcula sumando los diferentes canales de color:
Aplicación de color = C + M + Y + K

Ejemplo para una superficie con los siguientes valores:
75% cian, 90% magenta, 100% amarillo y 65% negro.

De ahí resulta una aplicación total de color como sigue:
75% C + 90% M + 100% Y + 65% K = 330%

Desde el punto de vista de la producción es posible conseguir una aplicación total máxima de color de 330% (“ISO Coated v2”, en papel estucado). Para papel no estucado (“PSO Uncoated”) el límite máximo es de 300 %. No obstante, siempre irá sobre seguro si usa un máximo de 300% para papel estucado brillante y hasta un máximo de 260% para el resto de papeles, ya que sino puede que la tinta manche la hoja siguiente.

 • No superar una aplicación de color de 300% sobre estucado brillante y 260% para el resto de papeles.
 • La impresión sobre diferentes tipos de papel (offset, estucados, pergaminos) puede diferir la apariencia de los mismos valores de color.

MODO DEL COLOR / ESPACIO DEL COLOR

Tus datos de impresión deberían estar creados en el modo de color CMYK, modo que constituye el fundamento técnico de la cuatricromía moderna.

Además debería dotar a sus datos de impresión de los perfiles ICC correspondientes para la impresión offset estandarizada.

Estos perfiles de color pueden descargarse gratuitamente de la página web de ECI (European Color Initiative).

 • ISO Coated v2 para papel estucado (basado en FOGRA39)
 • ISO Uncoated ISO 12647 para papel no estucado (basado en FOGRA47 – substituye al FOGRA 29)

En caso de un pedido realizado en cuatricromía, los datos RGB y los colores especiales se convierten automáticamente. Debido a que muchos de los colores RGB y los colores especiales se encuentran fuera de este espacio de color que se puede reproducir en la impresión offset estandarizada, durante esta conversión pueden producirse cambios de color. Al convertir el color al valor de color original se le asigna un nuevo color, que no será necesariamente idéntico.

Ejemplo: Un determinado azul RGB puede parecer casi violeta en CMYK.

imagen de cmyk

Visualización de los colores en la pantalla

En una pantalla de ordenador la visualización tiene lugar en modo RGB. Como cada pantalla tiene un diseño y un ajuste diferentes varía la representación de los colores entre monitores. Algunos monitores tienen tendencia a un color dominante (por ejemplo: magenta o azul). Debido a este factor, lo que se ve en el monitor no tiene porque corresponderse necesariamente con el resultado final de la impresión.

Para obtener una reproducción correcta del color, la pantalla deberá ser calibrada y perfilada por un especialista. Además recomendamos encarecidamente el empleo de los perfiles ICC arriba mencionados, siempre que el software empleado así lo permita. Estos perfiles se encargan de la simulación cromática de la impresión offset en su monitor y se pueden descargar gratuitamente en la página de la European Color Initiative.

Papel

Cada soporte posee una coloración diferente. El papel reciclado, por ejemplo, no puede compararse directamente con un papel offset o un papel estucado. El papel reciclado por lo general tiende a tener un tono gris-amarillento mientras que otros papeles tienden al blanco o más bien a una coloración azulada. A esto se le suma que los colores son diferentes a la luz del día que con luz artificial.

A pesar de todo, incluso en la producción del mismo tipo de papel de un mismo fabricante, pueden darse ligeras variaciones. El papel es un material de trabajo natural. La calidad de la materia prima empleada en su producción (p. ej. madera), es un factor variable. Finalmente, el color del papel influye también en la coloración del producto impreso.

Resumen:

 • CMYK (ISO Coated v2 o ISO Uncoated ISO12647).
 • Los datos RGB y los colores especiales se convierten automáticamente.
 • No utilizar muestras de azulejos/celdas coloreadas.
 • Los perfiles adjuntados o incrustados que varíen durante la impresión serán calculados con el perfil destino correspondiente.
 • La visualización de los colores en la pantalla puede discrepar del resultado.
 • En diferentes tipos de papel (offset, estucado) puede diferir la apariencia de los mismos valores de color.
Imagen RGB

PERFIL DE RECORTE O FRESADO

Para un recorte de perfil individual se requiere un perfil de corte o de fresado. Este perfil se aplica en el diseño final con un programa vectorial de tu elección. La línea debe ser un trazado cerrado, en un color simple/suplementario claramente visible. A este color nómbralo “Perfil de recorte”. El perfil no se imprime, solo se utiliza para el corte. Asegúrete de que la línea tenga pocos nodos, evita diseños intrincados y bordes que terminen en puntas afiladas. El menor radio de esquina posible es de 4 mm.

Textos y elementos importantes no deben encontrarse cerca del perfil de corte (al menos 4 mm de distancia de seguridad) para evitar posibles recortes. Además, debes añadir un margen de sangrado de 2 mm.

Para la producción necesitamos el diseño, incluido el perfil (en forma de curva o trazado) en formato PDF. Por favor, no envíes ficheros JPG, TIF, etc.

Importante:

 • El contorno debe ser un trazado vectorial cerrado.
 • El contorno de corte debe ser de un color suplementario (color simple).
 • El nombre del color suplementario es “Perfil de recorte”.
 • Perfil con pocos nodos de corte.
 • El perfil no se imprime.
 • Sin bordes afilados (radio mín.: 4 mm).
 • Evitar diseños intrincados.
 • 4 mm de distancia de seguridad para textos y elementos importantes respecto al borde de corte.
 • El recorte del perfil puede diferir de 1 – 2 mm.

GROSOR DE LÍNEA

Asegúrate de que las líneas de tu diseño no sean demasiado finas. Debido a la cuadrícula de impresión, las líneas o fuentes de colores claros pueden sufrir alteraciones.

En función del ángulo o de su posición, una línea creada con un grosor de 0,1 mm y menos del 100 % de uno de los colores primarios (CMYK) puede no observarse claramente en la impresión.

En el monitor estas líneas son perfectamente visibles a través de las opciones de zoom, pero a causa de la cuadrícula anteriormente mencionada, la impresión de estas líneas tan finas no es factible.

En el caso que defina un marco alrededor de su página, su grosor deberá ser de como mínimo 4 mm (el grado de precisión de las guillotinas no es total y minimizará el efecto visual de una posible diferencia).

Importante:

 • Utilizar líneas positivas (línea oscura sobre fondo claro) con un grosor mínimo de 0,25 puntos (0,09 mm).
 • Utilizar líneas negativas (línea clara sobre fondo oscuro) con un grosor mínimo de 0,5 puntos (0,18 mm).
 • Utilizar marcos de 4 mm de grosor como mínimo.

RESOLUCIÓN

Asegúrese de que las líneas de su diseño (y también las fuentes) no sean demasiado finas. Debido a la cuadrícula de impresión, las líneas o fuentes de colores claros pueden sufrir alteraciones.

En función del ángulo o de su posición, una línea creada con un grosor de 0,1 mm y menos del 100 % de uno de los colores primarios (CMYK) puede no observarse claramente en la impresión.

En el monitor estas líneas son perfectamente visibles a través de las opciones de zoom, pero a causa de la cuadrícula anteriormente mencionada, la impresión de estas líneas tan finas no es factible.

En el caso que defina un marco alrededor de su página, su grosor deberá ser de como mínimo 4 mm (el grado de precisión de las guillotinas no es total y minimizará el efecto visual de una posible diferencia).

Importante:

 • Utilizar líneas positivas (línea oscura sobre fondo claro) con un grosor mínimo de 0,25 puntos (0,09 mm).
 • Utilizar líneas negativas (línea clara sobre fondo oscuro) con un grosor mínimo de 0,5 puntos (0,18 mm).
 • Utilizar marcos de 4 mm de grosor como mínimo.

FUENTES

En los archivos PDF las fuentes tendrán que estar incrustadas. En caso de que esto no sea posible por restricciones de licencias, deberías convertir todas las fuentes a curvas. Al realizar este proceso el grosor de la tipografía puede aumentar.

Las fuentes que no fueron incrustadas o convertidas en curvas se pierden en la impresión o serán sustituidas automáticamente por una fuente estándar.

Importante:

 • Recomendamos convertir todas las fuentes en caminos/curvas/vectores.
 • En caso de no haber sido vectorizadas, las fuentes deberán ser incrustadas completamente (no como subgrupo).
 • Las fuentes estándares (por ejemplo: Arial, Courier, Times, etc.) también deberán ser incrustadas completamente.
 • No use una mezcla de colores para el texto negro, sino 100 % negro.

TRANSPARENCIAS

 • Todas las transparencias en archivos PDF de CorelDraw tendrán que ser reducidas.
 • Se pueden procesar las transparencias activas de programas como Adobe InDesign o Illustrator.
 • Para transparencias activas el espacio de color de mezcla en un archivo deberá ser uniforme (por ejemplo: CMYK).

SOBREIMPRESIÓN

Si en composiciones e ilustraciones se sobreponen dos colores diferentes, existen dos posibilidades: o bien el color del primer plano cubre el color del fondo, o bien lo “sobreimprime”. Sobreimprimir significa que todos los colores de separación no usados en el color del primer plano son transparentes y el fondo se transparenta en estas áreas.

Por ejemplo, un rojo definido como de sobreimpresión (compuesto de amarillo y magenta), es transparente en las separaciones de color cian y negro. Las partes de cian o negro en el color del fondo se imprimen de manera que resulta una mezcla de color del fondo y color del primer plano.

Los colores erróneamente definidos como de sobreimpresión (y no reventados) son un fallo corriente en documentos, ya que las mezclas de color resultantes del color del primer plano y del color del fondo, a menudo, no se visualizan en la pantalla y tampoco en muchas impresoras de color y equipos de comprobación. Por lo tanto, uno puede llevarse sorpresas indeseadas en la impresión.

Imagen sobreimpresion

Nosotros, en principio, no comprobamos los ajustes de sobreimpresión, ya que podría tratarse de una elección conceptual. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que debido a un “ajuste erróneo” se modifique el resultado del producto impreso.

Importante:

 • El texto negro será regulado a sobreimpresión automáticamente.
 • Compruebe que en su archivo PDF no haya ajustes de sobreimpresión indeseados.

ENVIO DEL DOCUMENTO

SUBIDA DE ARCHIVOS MEDIANTE NUESTROCANAL WETRANSFER

Puedes enviar tus archivos para imprimir a través de nuestro canal de Wetransfer. Podrás enviar tantos documentos como quiera seleccionándolos desde el explorador de su ordenador hasta un máximo de 2Gb. La velocidad de subida estará condicionada a la velocidad que tengas contratada de ADSL o fibra óptica. El sistema te avisará cuando se ha completado la operación correctamente y de igual forma cuando nosotros hayamos completado la descarga.

Si durante la subida de archivos hay problemas, como por ejemplo: interrupciones de conexión, intenta realizar la subida de nuevo empleando otro navegador.

ENVÍO ALTERNATIVO DE DATOS

CD/DVD – PENDRIVE USB – EMAIL

Puedes elegir si nos quiere hacer llegar tus datos de impresión mediante el método habitual de subida de datos (Canal Wetransfer), o si prefiere hacérnoslos llegar en otro soporte por medio de correo tradicional. Por favor, tenga en cuenta que es posible que su fecha de entrega se demore por retrasos en el correo.

Nuestra dirección postal es:

Repro Disseny, S.L.
Juan de Mena, 19
08035 Barcelona

Te rogamos que comprendas que no podremos devolver los soportes de datos y presentaciones recibidos y que, por motivos de confidencialidad, estos serán destruidos una vez que haya finalizado su encargo.

Debido al alto volumen de datos que recibimos, no nos es posible archivarlos de forma permanente. Por regla general los datos están disponibles durante 12 meses y luego se borran automáticamente.

Gracias a nuestra plataforma DAM ( gestor de activos digitales ) para pedidos consecutivos con los mismos datos, podrás realizar un nuevo pedido, solamente mencionando el número de albarán del pedido anterior, sin necesidad de volver a subir tus datos en nuestro servidor. En caso contrario no se podrá garantizar una clara asignación y un proceso sin fallos. Como último recurso, es posible localizar tus datos mediante el suministro de fechas, palabras claves contenidas en el documento y especificación del tipo de trabajo, este coste de localización puede ser facturable.