CONEIX ELS NOSTRES MERCATS

Pimes-multinacionals

La nostra visió

Amb l’arribada al mercat mundial de la globalització, les carteres de clients transcendeixen de l’àmbit del país d’origen i s’estenen fora d’aquests límits, les empreses adopten diferents models de centralització o descentralització. Amb l’objectiu d’augmentar sense parar la seva quota de mercat, les empreses de major grandària compren o s’associen amb empreses que comparteixen el mateix mercat objectiu i ofereixen els mateixos productes, donant lloc a noves empreses amb major potencial de venda i de compra.

...

És normal que procurin estendre a tots els productes, serveis i integrants de la seva organització, una sèrie de normes globals independentment del país, però en molts casos xoquen amb un marc regulador específic, un idioma diferent o uns costums diferents pel que cal adaptar a aquest fet a una infinitat de materials diferents en la seva forma i contingut. Amb freqüència ens arriben campanyes que semblen “impossibles”, però gràcies al nostre flux de treball, inversions en equips i tecnologia, estem preparats per a respondre a qualsevol demanda que un client ens proposi.
Portem perfeccionat la producció en el nostre negoci (gestió del color, qualitat, logística, etc.) des de fa molt temps, per la qual cosa podem passar més temps innovant solucions als problemes els nostres clients:

  • La clau d’una comunicació eficaç es basa en la identificació del “target” correcte.Utilitzem eines que exploten al màxim la intel·ligència i la informació de la Mineria de Dades.
  • Desenvolupem campanyes Crossmedia que garanteixen utilitzar tots els canals de comunicació disponibles personalitzant cada element i retornant informació en temps real a través del Dashboard permetent un seguiment de la campanya i una anàlisi de resultats.
  • Disposem de processos que ens permeten garantir el control i la gestió de color, segons la norma ISO 12647 que requereix una imatge corporativa, independentment del sistema d’impressió utilitzat.
  • Utilitzem un flux de treball que ens permet un control exhaustiu dels arxius digitals rebuts que enllaça amb un sistema automàtic d’alertes bidireccionals, així com un històric d’aprovacions que permet una gestió online per part del client de tots els seus materials en temps real.
  • Portals w2p personalitzats amb la imatge corporativa que permeten recollir tots els materials perquè siguin adquirits de forma descentralitzada per membres de l’organització situats en diferents punts geogràfics però aprovats de forma jeràrquica, prèviament consensuada.