Edició professional al servei de la divulgació i el coneixement.

Les publicacions contribueixen a divulgar la memòria escrita i visual de l’infinit magatzem del coneixement, la recerca i la cultura, abastant termes diversos com els humanístics, artístics, literaris, empresarials, urbanístics, sociològics, científics i filosòfics. Malgrat els avanços tecnològics cada any s’imprimeixen en el món milions d’exemplars perquè formen part de la nostra vida diària per la seva utilitat i transcendència.