Multitud d'articles que ens acompanyen en la nostra vida diària

Amb l'arribada de la tecnologia digital adaptada a la fabricació tèxtil, s'han multiplicat les opcions per a personalitzar peces que fins al moment eren impensables pels alts costos d'entrada. Les noves tècniques d'impressió ens permeten reduir aquest cost i popularitzar el seu ús donant-los un dinamisme i un ús molt més ampli. D'altra banda, la viralización que exerceixen les xarxes socials actualment provoca que es posin de moda tendències que van molt lligades amb el vestir i complements que ens acompanyen amb la nostra vida diària