Edició professional al servei de la divulgació i el coneixement!

Les publicacions contribueixen a divulgar la memòria escrita i visual de l’infinit magatzem del coneixement, la recerca i la cultura, abastant termes diversos com els humanístics, artístics, literaris, empresarials, urbanístics, sociològics, científics i filosòfics. Malgrat els avanços tecnològics cada any s’imprimeixen en el món milions d’exemplars perquè formen part de la nostra vida diària per la seva utilitat i transcendència.

Llibres sota demanda
Llibres “sota demanda”

Els nostres sistemes d’impressió digital d’alta producció i qualitat ens permeten oferir uns resultats excepcionals en el camp de les publicacions sota demanda. Ja no són necessàries grans tiratges per editar un llibre, podem editar des de pocs exemplars en tres formats estàndard amb la possibilitat de triar el tipus de paper i els acabats de la coberta.

Utilitzem coles especials de gran flexibilitat i agarri per realitzar l’enquadernació mitjançant el sistema rústica encolada.

  • A partir de pocs exemplars.
  • 3 formats a triar.
  • Acabat professional.
Memòries
Memòries

Les memòries no són només un document purament financer, també són un aparador per als accionistes, els inversors, els clients i els empleats.
Un bon informe ha de donar tota una visió clara de l’empresa i els seus resultats. Ha de tenir una estructura ben definida, facilitant la identificació dels continguts que interessen, i ha de ser objectiva, fent que prevalgui la informació sobre l’opinió.

Amb freqüència les grans empreses elaboren diferents documents que recullen resultats anuals amb diferents formats per incidir en aspectes diferents o concrets. En el cas de les Pimes poden editar un document únic (que no té per què ser molt voluminós) en el qual quedi recollida tota la informació rellevant.

  • Aparador empresarial.
  • Presentació excepcional.
  • Varietat de formats i acabats.
Tesi
Tesi doctoral

Una tesi doctoral és un estudi escrit, l’extensió del qual pot oscil·lar de mitjana entre les cent i les quatre-centes pàgines, realitzat sobre una recerca de caràcter original efectuada per un estudiant o un escriptor amb base a una anàlisi de publicacions realitzades per uns altres sobre un tema concret.

Després d’un treball ingent que pot durar entre tres i cinc anys ve el moment de donar-li forma i dipositar el document físic en forma de llibre abans de realitzar la defensa pública del seu contingut enfront d’un tribunal examinador. Encara que contribueixi mínimament, una tesi ben impresa i enquadernada millora la imatge i percepció del tribunal.

Freqüentment, una vegada defensades, les tesis es preparen per ser publicades per a la seva divulgació convertint-se en monografies científiques.

  • Document de gran transcendència personal.
  • Presentació clàssica o actual.
  • Varietat de formats i acabats.